Oferta

OFERTA

WSPARCIE AFILIACYJNE
 • Inicjowanie i prowadzenie cross-projektów społecznych i biznesowych
 • Poszukiwania partnerów do współpracy
 • Wsparcie strategiczne i merytoryczne realizowanych przedsięwzięć
WSPARCIE ORGANIZACYJNE
 • Organizacja spotkań partnerskich
 • Uczestnictwo w spotkaniach partnerskich i ustalanie zasad współpracy
 • Inicjowanie działań (pomysły w ramach partnerstwa, koncepcje na rozwój współpracy oraz ich weryfikacja)
 • Ustalenie harmonogramu działań w zależności od złożoności tematu
 • Nadzór nad realizacją ustalonych działań w odniesieniu do terminów
AKCJE CSR
 • Planowanie i realizacja strategii CSR
 • Akcje marketingowe z wątkiem społecznym
 • Wolontariat akcyjny dla pracowników
 • Wsparcie akcji charytatywnych
 • Organizacja eventów: team building, konferencje, spotkania, wydarzenia etc. z contentem społecznym