Oferta

OFERTA

WSPARCIE AFILIACYJNE
 • Inicjowanie cross-projektów biznesowych i społecznych
 • Poszukiwania partnerów do współpracy
 • Organizacja spotkań partnerskich
 • Uczestnictwo w spotkaniach partnerskich i ustalanie zasad współpracy
 • Inicjowanie działań (pomysły w ramach partnerstwa, koncepcje na rozwój współpracy oraz ich weryfikacja)
 • Wsparcie strategiczne i merytoryczne realizowanych przedsięwzięć
PROJECT MANAGEMENT
 • Wsparcie strategiczne i merytoryczne realizowanych projektów
 • Ustalenie harmonogramu działań w zależności od złożoności tematu
 • Nadzór nad realizacją ustalonych działań w odniesieniu do terminów
 • Wsparcie operacyjne w ustalonym zakresie zadań projektowych
KONSULTACJE
 • Analiza konceptu/ idei
 • Wskazanie potencjalnych obszarów rozwoju
 • Wskazanie potencjalnych partnerów do współpracy